Vision & Værdier

Vision & Værdier
 

 

FORMÅL
En række mål og værdier er styrende for Caritas' mange forskellige aktiviteter og projekter verden over. I Caritas' overordnede strategi finder du formålet med vores arbejde og vores vision for en bedre verden. I Værdigrundlaget finder du de værdier, som vi bygger vores arbejde på ude og hjemme. I Udviklingsstrategien og Nødhjælpsstrategien finder du konkrete mål for vores internationale arbejde.

Caritas' arbejde bygger på et kristent livs- og menneskesyn og drives frem af håbet om en fredelig og retfærdig verden, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, 
og hvor jordens ressourcer betragtes som et fælles gode. Helt centralt for Caritas' arbejde ligger evangeliets budskab og Kirkens sociallæres princip om en fortrinsstilling for de fattige, udstødte og undertrykte. Caritas har derfor til formål at bekæmpe fattigdom, nød og uværdighed og fremme menneskelig udvikling, social retfærdighed og bæredygtighed i en fredelig verden.

VISION
Caritas' vision lyder:

”Caritas arbejder for en verden, hvor fred og retfærdighed hersker, hvor det enkelte menneskes værdighed anses for fundamental, og hvor skaberværket betragtes som et fælles gode og et fælles ansvar”.

Visionen rummer både Caritas' fokus på verdens mest udsatte og sårbare mennesker og organisationens kristne livssyn. Denne vision ligger til grund for al Caritas' udviklings- og nødhjælpsarbejde, nationalt og internatioinalt, og den understreger organisationens værdimæssige tilknytning til Kirken.

MISSIONER
For at nå vores vision er tre indsatser defineret. Det er vores missioner, som skal føre os i retning af visionen:

  • Udvikling: Gennem bæredygtig landbrugsudvikling arbejder Caritas for at give fattige mennesker vilje, evne og mulighed for ved egen hjælp at bryde permanent ud af fattigdom.
  • Fortalervirksomhed: Gennem oplysning og advocacy vil Caritas påvirke den politiske dagsorden og skabe en større forståelse for de problemer, udviklingslandene står over for, samt pege på konkrete handlemuligheder.
  • Nødhjælp: Gennem en humanitær indsats arbejder Caritas for at sikre en værdig tilværelse for nødlidende og flygtninge og for lokalbefolkninger berørte af flygtningestrømme.

VÆRDIER
Tre nøgleord beskriver grundlaget for vores arbejde:

  • RESPEKT: Ethvert menneske er unikt, skabt i Guds billede. Uanset hvem vi er, og hvad vi tror på, har vi alle samme værdi. Caritas kæmper for, at alle menneskers ligeværd respekteres og beskyttes.
  • FÆLLESSKAB: Vi er skabt til at leve i fællesskab, og derfor har vi ansvar for hinanden. Fællesskabets forpligtelse gælder især over for de svageste. Som fortaler for de fattige er vi med til at  styrke deres stemme.
  • SOLIDARITET: Vi er sat til at tage vare på skaberværket og sikre en retfærdig fordeling af dets goder. Caritas arbejder derfor på at ændre de politiske og økonomiske strukturer, som er årsag til fattigdom og nød.

Giv et bidrag


Støt via MobilePay: 6079 1887

Støt via SMS. Send en sms med teksten CARITAS til 1231 og støt med 100 kroner + alm. sms takst
Betal sikkert med:

Download

Her kan du hente de forskellige dokumenter som ligger til grund for Caritas´ arbejde: